Nordbyens Højskole tilbyder kurser for Ordblinde

04-11-2010

Som noget nyt udbyder Bysekretariatet nu undervsining for ordblinde. Undervisningen står Randers HF og VUC for, og Bysekretariatet lægger lokaler til. Undervisningen finder derfor sted i dit nærområde. 

Ordblindeundervisning for voksne er særlig tilrettelagt undervisning, der skal forbedre den ordblindes læse- og skrivefærdigheder og vejlede omkring hjælpemidler. Der indledes med en samtale og en test for at finde ud af om ordblindeundervisning er det rigtige tilbud og for at lave en individuel plan for undervisningen. Undervisningen kommer til at foregå på meget små hold og den er gratis.

Hvis du er interesseret i at deltage eller blot høre mere er du velkommen til at kontakte Sonja i VækstBasen på tlf. 42 14 86 04 eller pr. mail: sonja@msbolig.dk

 

 

Weltklasse!