Ministeren på besøg

24-10-2012

Mandag den 22. september fik Nordbyen besøg af minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen.

Vi mødte en venlig og imødekommende minister, der, som tidligere varmemester, var imponeret af at se et flot og velpasset område, som jo ikke optræder på ministeriets nyudgivede ghettoliste.

Ministeren og hans følge, som bl.a. bestod af borgmester Henning Jensen Nyhus og det lokale folketingsmedlem Torben Hansen, blev budt velkommen i Bysekretariatet, hvor han hørte om samarbejdet mellem Bysekretariatet og Randers Produktionshøjskole om drift af Parkcafeen. Han blev også præsenteret for hvordan beboere i Nordbyen og samarbejdspartnere er blevet inddraget i arbejdet med den nye helhedsplan. Bagefter var der dækket op med smørrebrød i Parkcafeen.

Efter frokosten var der borgermøde i Baboerhuset, hvor omkring 25 beboere mødte op til en spørgetid med ministeren. Ministeren talte varmt om det almene boligmarked og om det store læs de almene boligforeninger trækker på det sociale område i kraft at det boligsociale arbejde. Udover det blev mange forskellige emner diskuteret, bl.a. solfangere og vedvarende energi, beboerdemokrati og startboliger for unge med forskellige problemer.

Der var sat tid af til individuelle møder med ministeren, og af god grund kan vi ikke her referere indholdet af disse møder.

Ministeren og hans følge fortsatte derefter deres tur med besøg i nogle af kommunens mange landsbyer.

Her kan du se hvad Randers Kommune skriver om besøget: http://www.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=95996

 Og her er et YouTube- link til hvad borgmesteren og ministeren selv syntes om besøget: http://www.youtube.com/watch?v=_6xjs8CWDyA&feature=plcp

 

Weltklasse!