Legater hos Randers Kommune

11-09-2012
Ledige legater for beboere i Randers Kommune

Der kan søges legatportioner fra nedenstående legater:


RANDERS KOMMUNES FÆLLESLEGAT FOR VÆRDIGT TRÆNGENDE.

Der er ca. kr. 110.000 til uddeling.


POSTPAKMESTER ANDREAS LINDSTRØM OG HUSTRU MARIE LINDSTRØMS MINDELEGAT:

For værdigt trængende, som uforskyldt er kommet i nød.

Der er ca. kr. 3.500 til uddeling.

Ansøgningsskemaet finder du her. Når du har udfyldt skemaet skal det afleveres inden den 1. oktober hos Borgerservice, Odinsgade, 8900 Randers C

Weltklasse!