Legater hos Randers Kommune

04-09-2013

 

FOR BEBOERE I RANDERS KOMMUNE

 

På grund af den lave rente vil der være lavere beløb og ændring i uddelingen i år!

 

Der kan søges legatportioner fra nedenstående legater:

 

Randers Kommunes Fælleslegat for værdigt trængende;

Der er ca. 175.000 kr. til uddeling.

 

Etatsråd, købmand J. Ankerstjerne og søster Mathilde Ankerstjernes legater:

Legatets indtægter uddeles som en årlig ydelse for livstid.

 

På grund af det lave udbytte vil det i år ikke være muligt at uddele yderligere legatportioner fra dette legat.

 

Borgere, der tidligere er tildelt legatportion med udbetaling for livstid, vil modtage denne som hidtil.

 

Postpakmester Andreas Lindstrøm og hustru Marie Lindstrøms Mindelegat:

For værdigt trængende, som uforskyldt er kommet i nød.

Der er ca. 4.000 kr. til uddeling.

 

Purhus Kommunes fælleslegat:

Legatet kan søges af borgere i den gamle Purhus Kommune.

Ansøgerne skal være økonomisk vanskeligt stillet eller konfirmander fra økonomisk vanskeligt stillede familier.

 

Civilstyrelsen har godkendt opløsning af legatet med udbetaling over 3 år, og legatet opløses efter udbetalingen i år.

 

Der er ca. kr. 20.000 til uddeling.

 

 

Ansøgningsskemaer udleveres fra Borgerservice, Odinsgade, 8900 Randers C – eller udfyldes på www.randers.dk.

 

Det udfyldte ansøgningsskema skal indleveres senest den 1. oktober 2013 til Borgerservice på ovennævnte adresse. 

 

Weltklasse!