Ledig stilling

04-03-2013

Bysekretariatet søger en aktivitetsmedarbejder 12 t/uge

 

Bysekretariatet i Randers Nordby har fået bevilget midler til projekt ”Bydelsmødreforeningen”, og søger i den forbindelse en aktivitetsmedarbejder 12 timer ugentligt fra 1. april 2013 eller hurtigst muligt. Ansættelsen forventes at udløbe oktober 2013.

 

Aktivitetsmedarbejderen får til opgave at støtte op om bydelsmødreforeningen. Bydelsmødreforeningen blev etableret efteråret 2010, og er et mødested for de uddannede bydelsmødre og andre kvinder der ønsker at deltage i foreningens aktiviteter. Dvs. foreningen har to formål. Dels at støtte op om bydelsmødrenes virke og dels at afholde kreative og sociale aktiviteter for kvinder af forskellig nationalitet.

Det bliver aktivitetsmedarbejderens ansvar at arbejde for at styrke foreningen gennem en forbedret organisering og koordinering af foreningens aktiviteter. Helt konkret betyder det, at aktivitetsmedarbejderen skal:

 

·         mobilisere/rekruttere frivillige, dvs. finde frivillige blandt foreningens medlemmer og arbejde for at få dem til at påtage praktiske opgaver såsom at holde åbent mv.

·         arbejde for at bestyrelsen styrkes gennem opkvalificering. En stærk bestyrelse er en forudsætning for foreningens videre eksistens. Der vil her være et tæt samarbejde med ekstern konsulent.

·         sikre at begge foreningens formål opnås gennem en sammentænkt koordinering. Også med andre initiativer i den boligsociale helhedsplan som Bysekretariatet administrerer

·         Fungere som koordinator for bydelsmødrene. Medarbejderen skal kunne guide bydelsmødrene, såfremt de møder særlige problemer.

·         Samarbejde med ekstern konsulent i forhold til at der etableres en partnerskabsaftale med Randers kommune

Vi forventer af dig, at:

·         Du er god til at opbygge relationer

·         har erfaring med integrationsarbejde og/eller socialt arbejde

·         Har viden om og interesse for foreningsarbejde

·         Har gode skrivefærdigheder og erfaring med udarbejdelse af ansøgninger/partnerskabsaftaler

·         Du er fleksibel. Foreningen holder åbent fredag kl. 11-15, og det er vigtigt, at du kan være til stede i dette tidsrum.

Til gengæld kan du forvente gode kolleger på en arbejdsplads, hvor der hersker en uformel tone. Et spændende og udfordrende arbejde.

 

Løn: 130 kr. i timen + feriepenge.

 

Ansøgningsfrist: senest 15. marts 2013. Ansættelsessamtaler vil finde sted tirsdag den 19. marts.

 

Ansøgning sendes til bysekretariatet@msbolig.dk. Mrk. Aktivitetsmedarbejder.

 

Evt. spørgsmål vedr. stillingen kan rettes til Anne-Lene Wähling på anne-lene@msbolig.dk eller på telefon 4214 8601.

 

 

Weltklasse!