Ledig stilling som naturvejleder på Nordre Fælled

02-10-2014

Vil du være med til at skabe fremtidens naturvejledning og et naturpædagogisk værksted på naturområdet Nordre Fælled?

Randers Produktionshøjskole søger en engageret og udviklingsorienteret naturvejleder til etablering af et naturpædagogisk værksted og udvikling af naturområdet Nordre Fælled som nyt rekreativt område i Randers.

Produktionshøjskolen er sammen med et bredt partnerskab i gang med at skabe rammer for aktivering, etablering og udvikling af naturområdet, og naturvejlederen vil her få en central funktion.

Der er tale om et udfordrende og alsidigt job, hvor du skal samarbejde med en bred kreds af personer og institutioner, som omfatter elever og medarbejdere på produktionshøjskolen, det koordinerende boligsociale arbejde, frivillige foreninger, beboere i området, lokale skoler og institutioner, kommunen, Naturstyrelsen, Friluftsrådet m.fl.

Du skal forestå etablering og udvikling af et nyt og spændende naturpædagogisk produktionsskoleværksted for unge, der gerne vil arbejde med børn. Værkstedet skal udvikle og tilbyde en række naturaktiviteter for grupper af børn fra Randers og omegn.

Udover at drive det naturpædagogiske værksted skal du:

  • Tilrettelægge naturformidlings- og friluftsaktiviteter, herunder også for særligt udsatte grupper
  • Understøtte frivillige foreninger og inddrage frivillige i udviklingen af naturområdet
  • Uddanne unge ressourcepersoner og frivillige til naturambassadører/formidlere
  • Være tovholder for et netværk af naturvejledere og andre relevante fagpersoner med fokus på naturen som social løftestang og naturen som læringsrum

Vi har store visioner for det naturpædagogiske værksted og for Nordre Fælled, hvorfor vi forventer, at

  • Du har en god og solid faglig baggrund i relation til natur- og friluftsområdet (biolog, pædagog, lærer o. lign.)
  • Har gode pædagogiske evner og kan arbejde med forskellige målgrupper, herunder børn, unge, frivillige m.fl.
  • Er en god formidler
  • Er god til at tænke innovativt, kan arbejde selvstændigt og har gode samarbejdsevner
  • Har projekterfaring samt er god til at dokumentere og evaluere på anvendte metoder
  • Er god til at skabe udvikling, men også god til at følge arbejdet til ende og sikre en god forankring af det, der iværksættes

Hvis du ikke er uddannet som naturvejleder, skal du være indstillet på at tage uddannelsen inden for de næste 2 år.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst med Uddannelsesforbundet på løntrin 29. Naturvejlederstillingen er på fuld tid. Det er en midlertidig stilling i en 3-årig periode fra d. 1. januar 2015 - 31. december 2017 med mulighed for forlængelse.

Ansættelsen er hos Randers Produktionshøjskole med reference til forstanderen. Herudover fungerer partnerskabet for Nordre Fælled som styregruppe for projektet. Der må forventes fleksibilitet i forhold til arbejdstider. Spørgsmål til stillingen kan rettes til sekretariatsleder Louise Hou Kragh tlf. 4214 8600 eller forstander Bent Raun tlf. 5188 5228.

Ansøgning sendes til Anita Gravergaard e-mail agr@ranpro.dk senest d. 31.10.14.

Ansættelsessamtalerne forventes at finde sted tirsdag i uge 47.

Weltklasse!