Ledig stilling i Bysekretariatet

04-03-2014

Boligsocial medarbejder - med fokus på at hjælpe unge ud i et fritidsjob

Bysekretariatet søger en boligsocial medarbejder til Randers Nordby. Vi tilbyder et spændende og udfordrende job med store muligheder for selv at medvirke til at udvikle jobbets indhold.

Som boligsocial medarbejder bliver du en del af Bysekretariatet, som varetager den boligsociale indsats i Randers under Helhedsplanen 2013-2017. Ud over dig vil der være 8-12 projektansatte kolleger, og dertil kommer en række beboerdemokrater og frivillige.

Du vil få ansvaret for en række projekter, hvor den primære målgruppe for dine projekter er unge ml. 12-18 år. Herudover vil der være et tæt samarbejde med frivillige voksne og kommunale samarbejdspartnere. Du vil også sammen med dine kollegaer skulle igangsætte andre boligsociale aktiviteter i de tre boligområder, som Helhedsplanen dækker (Vangdalen, Glarbjergvej-området og Jennumparken).

Følgende aktiviteter vil være de primære arbejdsopgaver….

  • Fritidstjansen - hjælpe unge med at få en styrket arbejdsidentitet gennem fritidsjob, hjælpe dem i et internt eller eksternt fritidsjob, vejlede dem i forhold til at skrive ansøgning og CV mm.
  • Plus 12 - individuelle samtaler med unge fra 12-18 år, der kan være forskellige temaer, som den unge har behov for at tale om og udvikle i forløbet.
  • Koordinationsplatformen – ansvaret for at afvikle disse koordinerende møder med forskellige relevante samarbejdspartnere. Samarbejdspartnere vil være udførende medarbejdere fra Randers kommune, de lokale skoler, institutioner, UU, SSP, Røde kors ungdom, lokale virksomheder m.fl.
  • Brobygger mellem de unge og de etablerede tilbud i Randers kommune og de øvrige aktiviteter i forbindelse med Helhedsplanen.

Du kan få en uddybet indsigt i projekterne og aktiviteterne ved at læse Helhedsplanen for Randers Nordby 2013-2017 på vores hjemmeside www.bysekretariatet.dk

Du er udadvendt, møder andre mennesker med et åbent sind og er god til at skabe kontakt og relation til unge. Du har forståelse og respekt for menneskers forskellighed. Du arbejder struktureret og er god til at omsætte ideer til praksis. Hertil skal du kunne reflektere over de anvendte metoder og kunne beskrive disse. Udarbejde relevant evaluering på baggrund af aktiviteterne, dette udarbejdes i tæt samarbejde med projektlederen i Bysekretariatet. Du er frisk, robust og udstråler glæde og energi i dit arbejde. Du skal kunne arbejde selvstændigt og trives med at stå alene i hverdagen.

Du vil møde kolleger, der brænder for det arbejde de laver, og hvor der arbejdes ud fra et ønske om at igangsætte aktiviteter, der styrker trivslen og skaber stærke relationer i almene boligområder.

Vi forventer, at du har en uddannelsesmæssig baggrund inden for det sociale eller pædagogiske felt og, at du har en solid erfaring med socialt og pædagogisk arbejde. Din erfaring må gerne være med udsatte børn, unge og deres familier. Kendskab til foreningslivet, såvel som projektorienteret arbejde vil være en fordel.

Ansættelsen er tidsbegrænset med start snarest muligt og udløber pr. 31.12.2016, med mulighed for forlængelse. Ansættelsesforholdene sker i forhold til overenskomsten mellem HK og BL for boligsociale medarbejder. Stillingen er 37 timer om ugen. Jobbet kræver, at du er fleksibel med hensyn til arbejdstiden, da mange aktiviteter vil foregå i eftermiddag- og aftentimerne.

Yderligere oplysninger fås ved sekretariatsleder Louise Hou Kragh på e-mail louise@msbolig.dk eller på telefon 4214 8600.

Ansøgningen sendes til Bysekretariatet på e-mail bysekretariatet@msbolig.dk Ansøgningen skal være os i hænde senest mandag d. 17. marts kl. 12.00. Samtalerne forventes at finde sted onsdag d. 26.3.2014.

 

Weltklasse!