Ledig stilling

10-12-2014
Boligsocial medarbejder til økonomisk rådgivning for beboerne
RandersBolig har besluttet at styrke indsat-sen omkring forebyggelse af udsættelser for alle lejemål der administreres af RandersBolig. Udsættelser har store menneskelige og økonomiske konse-
kvenser for dem det rammer. Derfor søger vi en medarbejder der har erfaring med økonomisk rådgivning og som samtidig formår at skabe en god relation til
beboerne. For beboerne handler det ofte om andet end kun økonomi, du skal derfor arbejde ud fra en helhedsorienteret tilgang til den enkelte beboer eller familie, og bidrage til at afhjælpe eventuelle sociale problemstillinger. Stillingen er en projekt-ansættelse med en varighed på 1½ år, derfor er det vigtigt at du har fokus på at skabe resultater og er indstillet på at projektet bliver fulgt tæt af ledelsen.
 
Dine primære arbejdsopgaver
• at være opsøgende for at skabe kontakt og en god relation til den enkelte beboer, der har behov for økonomisk rådgivning for at forebygge en evt. udsættelse
• I samarbejde med beboeren at foretage en vurdering af den økonomiske situation, hjælpe med budgetlægning, etablering af aftaler med betalingsservice, ansøgning om offentlige ydelser, kontakt til kreditorer og ansøgning om gældssanering mv.
• Etablering af samarbejde med de boligsociale konsulenter i Randers Kommune
• Analyse og udvikling af procedure for restancer i tæt samarbejde med udlejningen i RandersBolig
• Indhente viden om forebyggelse af udsættelser med henblik på fortsat udvikling af indsatsen.
 
Du skal være tovholder for RandersBoligs indsats på området, du skal kunne reflek-
tere over anvendte metoder og kunne beskrive disse.
 
Dine kvalifikationer
• Du er uddannet socialrådgiver eller tilsvarende
• Du kan være opsøgende og skabe kontakt til beboerne – måske hjemme hos beboeren
• Du har erfaring med vejledning/rådgivning af gældsspørgsmål m.v.
• Du er i stand til at sætte dig ind i lovgivningen, særligt omkring offentlige tilskud m.v.
• Du kan veksle mellem de beboerrettede relationsopbyggende aktiviteter og de mere strukturelle og strategiske aktiviteter i projektet
Stillingen er på 37 timer med tiltrædelse snarest muligt, og senest pr. 1. marts. Der er tale om en tidsbegrænset stilling i 1½ år, med mulighed for forlængelse. Løn og an- sættelsesforhold sker i henhold til gælden-de overenskomst mellem HK og BL. Aftenarbejde må påregnes. Du ansættes i RandersBolig men tilknyttes den boligsociale indsats i Bysekretariatet.
Ansøgningen sendes pr. e-mail til post@randersbolig.dk senest fredag d. 9. januar 2015. Ansættelsessamtalerne forventes afholdt d. 20. januar 2015.
For yderligere omlysninger om stillingen kontaktes projektleder Anne-Lene Wähling på tlf. 4214 8601.
Projektbeskrivelsen kan ses på www.randersbolig.dk

 

Weltklasse!