Helhedsplanen godkendt

04-04-2013

Ny Helhedsplan godkendt

Helhedsplanen for Nordbyen 2013-2017 er nu blevet godkendt af alle parter: Boligorganisationernes bestyrelser, byrådet og Landsbyggefonden. Den nye helhedsplan afløser den gamle pr. 1. maj 2013. Der bliver holdt orienteringsmøder den 31. maj kl. 18.30 i lærerværelset på Nørrevangsskolen og 6. juni kl. 17 i Beboerhuset i Vangdalen. Den nye helhedsplan kan læses her.

 

Weltklasse!