Folketingets Boligudvalg på studietur til Randers

06-04-2010

 Delegationen fra Christiansborg ankommer til Beboerhuset på Flyvervej i Jennumparken.
Delegationen fra Christiansborg ankommer til Beboerhuset på Flyvervej i Jennumparken.
 
Helhedsplanen præsenteret
Det var viceborgmester Steen Bundgaard, der bød politikerne velkommen til Randers. Det gjorde han bl.a. ved at fortælle, at kommunen mener, at området omkring Jennumparken skal være et attraktivt område med gode rammer for borgerne.
"Derfor har vi i samarbejde med Landsbyggefonden sat gang i en særlig indsats, som vi kalder "Helhedsplan for Nordbyen," fortalte viceborgmesteren og forklarede, at indsatsen både har et uddannelses- og bekæftigelsesmæssigt sigte, et socialt og sundhedsmæssigt sigte, og et boligsocialt sigte.
Under besøget i Beboerhuset præsenterede projektmedarbejder Sonja Gudnadottir politikerne for bl.a. Vækstbasen, der er et initiativ, der bl.a. skal hjælpe førtidspensionister i arbejde og ud af den sociale isolation, der ofte kan følge med en tidlig afgang fra arbejdsmarkedet. Politikerne mødte endvidere repræsentanter for Bysekretariatet og boligforeningerne.

Viceborgmester Steen Bundgaard forklarer folketingmedlemmerne om helhedsplanen for nordbyen.
Viceborgmester Steen Bundgaard forklarer folketingmedlemmerne om helhedsplanen for nordbyen. Foto: Jeannot Huyot.

Nysgerrige politikere
Selvom delegationen fra Christiansborg kun talte ca. en håndfuld folketingsmedlemmer, var det nogle meget spørgelystne politikere, der var kommet til Randers. De stillede adskillige spørgsmål til de mange forskellige initiativer og indsatser, der følger af helhedsplanen, ligesom de var meget interesserede i hvordan samarbejdet mellem kommunen og boligforeningerne fungerer.
Efter besøget i Beboerhuset på Flyvervej fortsatte delegationen gennem Jennumparken til integrationsprojektet SESAMs lokaler på Husarvej. Her fortalte projektleder Liane Wagner om den boligsociale indsats i området.
Ud over at besøge Randers skal boligudvalget i forbindelse med studieturen på besøg i boligområder i Århus og Aalborg.

Fakta om Helhedsplanen i Randers nordby
I perioden 2009 til 2012 er der fra Landsbyggefonden bevilget knap 16,1 mio. til at skabe positive og kompetenceudviklende tilbud til nordbyens beboere. Hertil kommer medfinansiering fra boligorganisationerne i Randers og Randers kommune på ca. 7 mio.
For at styre indsatsen er der oprettet en styregruppe, der består af repræsentanter fra Randers Kommune og boligorganisationerne. Derudover er der oprettet et bysekretariat, som er fysisk placeret i Jennumparken og står for at koordinere den boligsociale indsats til daglig. Medarbejderne i bysekretariatet er ansat af boligorganisationen Møllevænget og Storgaarden. 
 
Weltklasse!