Flere virksomheder skal åbne døren for ledige fra nordbyen

12-07-2010

Der er forholdsvis mange personer på kontanthjælp, sygedagpenge eller andre overførselsindkomster i nordbyen.Og det er svært for mange af dem at finde en plads på arbejdsmarkedet.           

Det er boligorganisationerne i området og Randers Kommune blevet enige om at gøre noget ved, og derfor sætter Jobcenter Randers nu gang i en målrettet indsats for at forbedre de lediges chancer for at finde et job.

- For mange af de ledige er det helt afgørende at få noget erhvervserfaring, men for at de kan få det, har vi brug for, at de lokale virksomheder eksempelvis stiller praktikpladser til rådighed. Derfor vil mange af dem i nærmeste fremtid modtage et brev og en telefonopringning, hvor vi opfordrer dem til at lave et virksomhedscenter, siger Ania Birkesholm, der er jobkonsulent hos Jobcenter Randers.

Gevinst for virksomhederne 

Et virksomhedscenter er en samarbejdsaftale med jobcenteret, hvor en virksomhed stiller et fast antal praktikpladser til rådighed for ledige. Samtidig betaler jobcenteret for, at virksomheden kan få uddannet en eller flere af deres ansatte som mentorer. De skal støtte praktikanterne, men kan også være mentorer for andre nye medarbejdere.
 
Jobcenter Randers har allerede sådanne aftaler med eksempelvis Bombardier, Føtex, Kvickly Xtra og Randers Bolig. Også mindre virksomheder som eksempelvis Ommersyssel Godstransport har en aftale, og erfaringerne er gode.
 
- Det skaber en god kultur på en arbejdsplads, at man tager et socialt ansvar. Og vi har oplevet flere steder, at det har løftet ikke bare praktikanterne men også de øvrige medarbejdere. Desuden betyder mentorerne, at virksomheden styrker sin indsats for at fastholde nye medarbejdere samtidig med, at mentorerne udvikler sig både fagligt og personligt, siger Ania Birkesholm.
 
En del af helhedsplanen
 
At jobcenteret nu målrettet går efter flere aftaler med virksomheder i nordbyen sker som en del af "Helhedsplanen for Nordbyen", hvor boligorganisationerne i tæt samarbejde med Randers Kommune sætter gang i en række forskellige initiativer. Formålet er at skabe en positiv udvikling i området.
 
- Vi har ekstra fokus på nordby-virksomhederne fordi vi ved, at vi opnår de bedste resultater, hvis praktikpladserne ligger i nærheden af, hvor de ledige bor. Men vi er selvfølgelig også stadig interesserede i, at virksomheder uden for nordbyen laver samarbejdsaftaler med os, understreger Ania Birkesholm.
 
Beskæftigelsen i Randers nordby
 
Nordbyen har samlet set 4.500 indbyggere, og den seneste statistiske opgørelse viser, at 52,9 procent af områdets beboere over 16 år er i arbejde eller under uddannelse. Det tilsvarende tal for hele Randers Kommune er 73 procent. 
 
VækstBasen og Jobcenter Randers vil have 60 procent i arbejde eller uddannelse
 
Som en del af Helhedsplanen for Nordbyen er der sat gang i en række beskæftigelsesfremmende initiativer målrettet blandt andet sygedagpengeområdet, førtidspensionister og virksomheder. Initiativerne er forankret i VækstBasen, Gl. Jennumvej 8 og bliver gennemført i tæt samarbejde med Jobcenter Randers. Målet er at få mindst 60 procent af nordbyens beboerne over 16 år i enten arbejde eller uddannelse.
 
Bliv virksomhedscenter
 
Jobcenter Randers arbejder målrettet på at få oprettet flere virksomhedscentre, så de ledige får lettere ved at få erhvervserfaring. Du kan få mere at vide om mulighederne for at oprette et virksomhedscenter ved at kontakte jobkonsulent Ania Birkesholm på tlf. 8915 7839 / 3055 4206
 
Yderligere oplysninger
 
Ania Birkesholm, jobkonsulent, Jobcenter Randers.
Tlf.: 8915 7839 / 3055 4206, Ania.Alban.Birkesholm@randers.dk
Sonja Björg Gudnadottir, projektmedarbejder, VækstBasen.
Tlf.: 4214 8604, sonja@msbolig.dk

 

Weltklasse!