Det er godt at bo alment i Randers

09-12-2010
Blandt beboerne i de almene boligforeninger i Randers er der udbredt tilfredshed med at bo i netop deres boligområde. De oplever, at der er en god trivsel og et godt naboskab, hvor man både respekterer og kommer hinanden ved.
De fleste er tilfredse med både de fysiske rammer, den sociale kontakt og deres boligområdes omdømme.
De beboere, der har en negativ oplevelse af deres boligområdes omdømme, peger på fordomme og rygter som de væsentligste årsager til det.
Selv om tilfredsheden med de fysiske rammer er høj, er det dog først og fremmest en forbedring af dem, beboerne nævner som en vigtig faktor for at gøre deres område til et endnu bedre sted at bo.

Det viser en beboerundersøgelse i 8 almene boligområder, som boligorganisationerne i Randers og Bysekretariatet i Nordbyen gennemførte i foråret 2010.

De 8 områder var udvalgt, så de repræsenterer den almene boligsektor i Randers bredt.

Undersøgelsen giver et øjebliksbillede af, hvad beboerne synes om at bo i de almene boligområder i Randers.
I enkelte boligområder har det vist sig, at der kan være behov for en særlig indsats mod utryghed.
Det vil Bysekretariatets medarbejdere kigge nærmere på og drøfte, hvad der eventuelt kan og skal gøres, med de relevante samarbejdspartnere.
De boligafdelinger, som har deltaget i undersøgelsen, vil nu kunne anvende resultaterne til at målrette deres indsats for at gøre det endnu bedre at bo i netop deres boligområde.
Du kan hente den fulde rapport og delrapporter her på Bysekretariatets hjemmeside eller ringe til Bysekretariatet på tlf. 6464 5400 for at få dem fremsendt.
 
 
FAKTA
Bysekretariatet er etableret af boligorganisationerne i Randers og Randers kommune i forbindelse med den boligsociale Helhedsplan for Randers Nordby. Ønsket med Helhedsplanen er at igangsætte tilbud og aktiviteter for beboerne, der skal gøre Nordbyen til et endnu bedre sted at bo. Bysekretariatets opgave er i den forbindelse at iværksætte de forskellige projekter beskrevet i Helhedsplanen – herunder gennemføre beboerundersøgelse i de almene boligområder. Bysekretariatets første undersøgelse blev gennemført i 2009 i Randers Nordby.
 
Weltklasse!