Beboerinddragelse i forbindelse med ny helhedsplan

04-10-2016

”Fremtiden lever her

– hvordan kommer vi endnu bedre på vej sammen?”

 

Hvad foregår der?

Måske har du bemærket noget underligt i de seneste par uger…at folk har mødtes på kryds og tværs, børn, unge og ældre, beboere i Jennumparken, Glarbjergvejområdet og i Vangdalen?
Så er det, fordi vi har spurgt til jeres mening og hvilke ideer I har til udvikling af områderne. Vi har spurgt, fordi vi står over for en ny helhedsplan for 2017-2021 og skal beslutte, hvilke projekter vi vil søge støtte til.
Der har været holdt interviews af forældre med små børn i institutioner, et arrangement for unge og to beboermøder. Mange er mødt op og har bidraget, og det er vi rigtig glade for.
Her kan du læse om, hvad der er kommet frem på møderne.
Har du spørgsmål, er du som altid velkommen til at kontakte os i Bysekretariatet. Se denne nyhed som en pdf-fil med masser af billeder fra inddragelsesarrangementerne her

Hvorfor har vi bedt om jeres hjælp?

Interview med Louise Hou Krogh
Hvorfor er det, vi har sat alt det her i værk?
”Vi skal have en ny helhedsplan for fire år fremad, fra 2017 til 2021. Den træder i kraft 1. juni næste år. Det betyder, at det er nu, vi skal skrive en ansøgning til Landsbyggefonden; det er dem, der har pengene,” forklarer Louise.
”I forbindelse med ansøgningsprocessen for den sociale helhedsplan 2017-2021 har vi derfor arbejdet med en større inddragelsesproces af medarbejdere, eksterne samarbejds-partnere og beboere, herunder unge og forældre til små børn i institutioner”.
”Formålet med inddragelsesprocessen har været at
 • videreudvikle og forbedre forslag  inden for de prioriterede indsatsområder
 • finde en fælles prioritering af de bearbejdede forslag
 • skabe en fælles accept af og tillid til processen og opbakning til det videre arbejde.
Det nye er boligforliget indgået i Folketinget, der har primært fokus på tryghed og en forbyggende indsats for at løfte den negative arv hos unge gennem aktiviteter og trivsel”.
På invitation og opslag står der, at ’Fremtiden lever her’, hvorfor nu det?
”Jo, det er, fordi vi faktisk har en højere andel af unge under 25 år end resten af Randers, så vi mener det helt bogstaveligt, når vi siger, at fremtiden lever her”.

Hvad har vi lavet?

I uge 38 har vi haft følgende aktiviteter kørerende:
 • to gruppeinterview med forældre med små børn i institutionerne Børnehuset Jennumparken og KFUM’s Børnehus
 • et arrangement for unge
 • to beboermøder i henholdsvis Vangdalen og Jennumarken
Til at styre os igennem de mange inddragelsesprocesser har vi allieret os med konsulent Thine Jensen fra INTERAKTION. Hun har hjulpet os med at dele viden om og komme endnu bedre på vej sammen.
 

Hvor er fremtiden på vej hen?

Formålet med at interviewe forældrene er at få indblik i forældrenes syn på indsatsområdet ’Tidligt forebyggende & Forældreansvar.
Interviewene varer en times tid og foregår over to dage i to institutioner, Børnehuset i Jennumparken og KFUM’s Børnehus på Glarbjergvej.
 
Dét sætter vi pris på:
 • ”Forældrene er helt med på første række, i forhold til hvad de i institutionen laver, spiser m.m.”
 • ”Klubordningerne giver virkelig værdi, og der er dygtige pædagoger”
 • ”At forældrene kan sammen på tværs af kulturer”
 
Ideer til projekter og aktiviteter:
 • Svømning for de helt små, evt. med fælles transport
 • Sang og rytmik
 • Børne- og babylegeplads
 • Bedre brug af Nordre Fælled om sommeren til f.eks. gymnastik
 • Temaaftener for kommende forældre
 • Koncept a la Natteravnene, blot skal de gå ude allerede om eftermiddagen og aftenen.
 

Arrangement for unge

Mandag den 19. september holder vi et arrangement for unge i Klub Nord. Her deltager unge, der er med i Mind your own business. Vi taler om uddannelse og jobmuligheder, som de unge synes, er svært…om at finde ud af, hvad man vil være – selvom man er blevet erklæret ikke-uddannelsesparat, og selvom man ikke føler sig velkommen og får respekt fra mennesker udenfor området.
 
Ideer til projekter og aktiviteter:
 • En udendørssvømmehal
 • Hjælp til valg af studieretning
 • Bedre transportmuligheder
 • Hvordan kan vi få projekter til at i opfyldelse (i Mind your own business-regi, så det kan fortsætte)
 • Lektiecaféer (med gratis mad)
 

To beboermøder: Vangdalen og Jennumparken

På to beboermøder – et i Vangdalen og et i Jennumparken – videreudvikler vi på nogle indsatsområder, der skal indgå i helhedsplanen.

Vi arbejder sammen på, hvad der er vigtigt. Invitationen er nemlig ikke kun til at lytte, men fordi vi gerne vil gøre de forskellige projekter endnu bedre.
Alle får mulighed for at bidrage til to projekter. Til sidst bliver arbejdet præsenteret. Og deltagerne har mulighed for at markere de to projekter eller aktiviteter, som man mener kan rykke mest for det fælles bedste.

De 8 projekter, der blev arbejdet med:

 • Det gode naboskab
 • Gadeplansarbejde
 • Beboerrådgivning
 • Familie og sundhed
 • Unge og beskæftigelse
 • Børnefamilier
 • Beboerrådets fremtid
 • Beboerdrevet aktiviteter

 

Og hva’ så nu?

Vi har fået rigtig mange fine kommentarer til projekterne og masser af gode, konkrete ideer til aktiviteter.
 
De to beboermøder har vi sluttet af med en temperaturmåling, hvor deltagerne har kunne markere, hvilke to projekter eller aktiviteter de mener vil kunne rykke mest for det fælles bedste. På den måde får vi nemlig et vigtigt fingerpeg om, hvordan vi skal prioritere i den fortsatte proces.
 
Det, der skal ske nu, er, at vi i Bysekretariatet samler forslagene ind og arbejder videre med dem i det omfang, de kan passe ind i rammerne for den boligsociale helhedsplan. Der er mulighed for mange forskellige sociale indsatser, projekter og aktiviteter, men det er ikke alt, der kan lade sig gøre.
 
Er der ting, der skal sættes i gang med det samme, må I meget gerne kontakte os i Bysekretariatet.
 
Endnu en gang tak til de af jer, der har deltaget og bidraget med jeres engagement og gode input og ideer. Det er uvurderligt for os i det videre arbejde.
 
Weltklasse!