Ansøgning om prækvalifikation af en ny Helhedsplan

03-07-2012

Bysekretariatet har den 20.juni 2012 indsendt prækvalifikation til Landsbyggefonden på vegne af Boligorganisationerne i Randers og Randers kommune. Prækvalifikationen vedrører en ny Helhedsplan for Randers Nordby, dvs. boligområderne Jennumparken, området omkring Nørrevangsskolen og Vangdalen.

De indsatsområder, der er ansøgt midler til, er:

·         Børn, unge og familier
·         Uddannelse, beskæftigelse og erhverv
·         Beboernetværk, inddragelse og demokrati
·         Sundhed
·         Udsatte gruppe
·         Kultur og fritid
·         Image og kommunikation
 
Ansøgningen er udviklet og beskrevet i tæt samarbejde med de beboere der i efteråret 2011 og foråret 2012 har medvirket i møderækken ”Jeg elsker Randers Nordby”. En stor tak til alle beboerne for deres store indsats og input.
Bysekretariatet venter svar fra Landsbyggefonden efteråret 2012. Landsbyggefondens svar på prækvalifikationen og udmelding om midler vil efterfølgende udmønte sig i udarbejdelsen af en detaljeret Helhedsplan for Randers Nordby 2013-2017.
 
Weltklasse!